Editörler

Dr.Timuçin Kaşifoğlu

Eskişehir Osmangazi Universitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları AD, Romatoloji BD

Dr.Umut Kalyoncu

Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları AD, Romatoloji BD